logo meiboom

De Meiboom

Bredeschool De Meiboom is een centrum voor Ontwikkeling, Onderwijs, Opvoeding en Opvang voor kind en ouder

Om kinderen optimale ontwikkelkansen te bieden werken partners, welzijn (Tandem), voorschoolse educatie (Kion) en onderwijs (Conexus), samen binnen één concept, Brede School de Meiboom. De partners werken vanuit een gezamenlijke visie:
  • talenten van kinderen optimaal ontwikkelen
  • één pedagogisch klimaat
  • doorgaande leerlijnen/programmering op alle ontwikkelingsgebieden
  • daltononderwijs als uitgangspunt
  • breed aanbod
  • toekomstgericht aanbod
  • opvoedingsondersteuning bieden
  • dagarrangementen bieden
  • veiligheid
  • verbinden van kind en maatschappij